WAT U MOET WETEN

Privacyverklaring & Cookies

Uw privacy is belangrijk voor Kasteelovernachtingen.nl. We vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoons- of bedrijfsgegevens die Kasteelovernachtingen.nl verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

N.B. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van derden die via hyperlinks op Kasteelovernachtingen.nl te benaderen zijn. Daarnaast is Kasteelovernachtingen.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden en hun gebruik van uw gegevens.

Welke gegevens verwerken wij

Op verschillende onderdelen van onze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Zo slaan wij uw gegevens op wanneer u een reserveringsaanvraag doet of een contactformulier invult of wanneer u bijvoorbeeld een verzoek doet om een offerte of wanneer u een rondreis langs kastelen aanvraagt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in ons klantenportaal en opgeslagen op onze beveiligde servers in Nederland.

Alle gegevens die door Kasteelovernachtingen.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard, beveiligd, verwerkt en zullen niet worden doorverkocht.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Kasteelovernachtingen.nl uw gegevens mag gebruiken om zijn werk uit te kunnen voeren. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een reservering of aanvraag op Kasteelovernachtingen.nl te doen.

Welke cookies gebruiken wij

Kasteelovernachtingen.nl gebruikt noodzakelijke en functionele cookies om de werking van zijn website mogelijk te maken.  Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalige bezoek.

Google Analytics

Wij registreren gegevens over het gebruik van deze website met cookies van Google Analytics. Zo houden wij bij op welke manier onze website bezocht wordt (apparaat specifieke gegevens, besturingssysteem, netwerkgegevens en geanonimiseerd IP-adres), hoe vaak en hoe lang bepaalde pagina’s bezocht worden en wat het klik- en surfgedrag van de bezoekers is. Met deze gegevens kan Kasteelovernachtingen.nl de website waar nodig verbeteren en optimaliseren. Wij bewaren de gegevens van Google Analytics 3 jaar maanden.

Kasteelovernachtingen.nl heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld.

Cookies

Op Kasteelovernachtingen.nl heeft u de mogelijkheid door te klikken naar Facebook. Deze partij plaatst cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangt in deze gevallen uw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van Facebook voor meer informatie.

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk website bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw eigen browser raadplegen.

Hoe lang slaan wij gegevens op

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens als volgt.

  • Voor de belastingdienst betekent dat tien jaar nadat we de laatste factuur gestuurd hebben.
  • Voor domeinregistraties, hosting pakketten en SSL certificaten hanteren wij een minimale bewaartermijn van 2 jaar
  • E-mailtjes bewaren wij zolang wij dit noodzakelijk achten omdat wij terug willen kunnen vinden wat we besproken en geboekt hebben.
  • Bezoekersstatistieken worden 3 jaar bewaard in Google Analytic
  • De gegevens van formulieren, nieuwsbriefaanmeldingen en back-ups worden opgeslagen zolang wij dat nodig vinden om gegevens terug te kunnen vinden.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Kasteelovernachtingen.nl deelt bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derden. Deze partijen zijn:

  • De accommodaties die u via Kasteelovernachtingen.nl boekt
  • IT-partners die zorgen voor onder andere hosting, domeinnaam en SSL registraties
  • Andere partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website (zie onderdeel over cookies)
  • Andere partners die onderhoud en werkzaamheden uitvoeren
  • Andere partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten

Kasteelovernachtingen.nl waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en derhalve de gegevens slechts gebruiken voor het overeengekomen doel. Wij verkopen uw gegevens niet door aan derden voor gebruik van direct marketing.

Uitsluitend indien Kasteelovernachtingen.nl hiertoe wettelijk wordt verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Kasteelovernachtingen.nl zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Kasteelovernachtingen.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Zo worden de gegevens versleuteld verzonden via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding. (Dit kunt u zien aan het slotje voorafgaand aan de url). De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze hosting partij of indien nodig van een derde partij.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijk in geval van diefstal (hacking) en misbruik van vastgelegde gegevens (phishing) door derden wordt volledig uitgesloten. Door gebruik te maken van de website verklaart u dit reglement gelezen te hebben en zich akkoord te verklaren met de inhoud van dit reglement.

Inzage, correctie en verwijdering

Kasteelovernachtingen.nl houdt zich aan de Franse wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens RGPD (dit is de Franse AVG) aangezien het bedrijf ingeschreven is in Frankrijk. U heeft te allen tijde inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

U kunt Kasteelovernachtingen.nl verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen. In sommige gevallen kunnen bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderd worden indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Kasteelovernachtingen.nl gaat schaden en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy. U kunt Kasteelovernachtingen.nl verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen. In sommige gevallen kunnen bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderd worden indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Kasteelovernachtingen.nl gaat schaden en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Vanuit het oogpunt van veiligheid maken wij back-ups en controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk uw gegevens achteraf uit de back-ups te laten verwijderen.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan graag weten. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Franse autoriteiten inzake persoonsgegevens. Wij maken overigens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden gemaild naar:

info@kasteelovernachtingen.nl